W tym zamku 10 marca 1788 roku przyszedł na świat słynny poeta Józef Freihorr von Eichendorff.
Do zamku przylega park uwieczniony w utworach poety.
Do dzisiaj istnieje ścieżka zajęcza, która z czasem stała się piękną alejką.
Zamek po śmierci rodziców poszedł w obce ręce.
Przed drugą wojną światową w dużej sali zamku była izba pamięci poświęcona poecie.
W czasie działań frontowych zamek został poważnie uszkodzony, a następnie kolejno dewastowany.
Pozostałe do dzisiaj ruiny stanowiły boczną część zamku. Staraniem powstałego w 1989r. Łubowickiego Towarzystwa Miłośników Józefa von Eichendorffa teren wokół zamku i słynna alejka zajęcza zostały gruntownie uporządkowane i udostępnione społeczności.