…zwykle o Nikiszu – górniczej dzielnicy Katowic, mówi się w grudniu a dokładnie w
Barbórkę czy Dzień Górnika.
Zapraszam na wiosenny spacer uliczkami Nikiszowca w promykach nieśmiało
wyglądającego zza chmur słonka, a tego ostatnio jak na lekarstwo. Ale zanim
zabytkowy Nikisz moim okiem standardowo krótka historia tej urokliwej dzielnicy.
Nikiszowiec jako osiedle robotnicze dla górników kopalni „Giesche” zostało
wybudowane w latach 1908–1918 z inicjatywy koncernu górniczo-hutniczego Georg
von Giesches Erben. W 1911 r. oddano do użytku pierwszy blok mieszkalny.
W Nikiszowcu wybudowano trzykondygnacyjne ceglane bloki, tworzące czworoboki
z wewnętrznymi dziedzińcami, na których mieszkańcy mieli do dyspozycji chlewiki,
komórki i piece do wypieku chleba. W efekcie powstało dziewięć takich budynków.
Uwagę zwracają – również zaprojektowane przez Zillmannów – urozmaicone detale
architektoniczne, zdobiące wszystkie gmachy. W budynku dawnej publicznej pralni
i magla znajduje się obecnie Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii
Miasta.
Nazwę swą osiedle zawdzięcza zbudowanemu tutaj na początku XX wieku
szybowi kopalnianemu „Nickischschacht” (dziś „Poniatowski”), który zaś otrzymał
swoje miano na cześć barona Nickisch von Rosenegk, będącego członkiem rady
nadzorczej ówczesnego właściciela tych terenów spółki „Spadkobiercy Jerzego
Giesche” (niem. „Georg von Giesche’s Erben”). Nikiszowiec powstawał w latach 1908-
1918, kiedy brakowało już miejsca dla robotników w Giszowcu. Projektantami kolonii
byli Emil i Georg Zillmannowie. Oprócz budynków mieszkalnych w osiedlu mieściły się
sklepy tzw. konzumy, szkoła, pralnia z suszarnią i łaźnią, a także monumentalny
kościół p.w. Św.Anny. W 1960 roku Nikiszowiec stał się dzielnicą Katowic. W 1978
Nikiszowiec wpisano do rejestru zabytków i jest objęty ochroną prawną.
Tradycją jest, że 4 grudnia o świcie na Nikiszowcu wybrzmiewa orkiestra KWK
Wieczorek. Z okazji Barbórki mieszkańcy Nikiszowca, zabytkowej dzielnicy Katowic,
mają wyjątkową pobudkę. Orkiestra KWK Wieczorek o godz. 7.00 przechodzi ulicami
Nikiszowca wygrywając górnicze melodie.
Zapraszam do obejrzenia moich zdjęć tej zabytkowej dzielnicy, liczę na
komentarze i propozycję innych miejsc.

ZAPRASZAM!!!