Jo się pytom kaj ten Bytom

Jo się pytom kaj ten Bytom

8 lutego, 2021 0 przez Fotoinspiracja

To w sumie nieduże miasto na Wyżynie Śląskiej jest jednym z najstarszych
miast historycznego Górnego Śląska.
Było siedzibą książąt piastowskich Księstwa Bytomskiego.
Początki Bytomia sięgają XI w., gdy zgodnie z dawnym podaniem, król
Bolesław Chrobry na Wzgórzu św. Małgorzaty miał zbudować gród obronny. Od XII w. Bytom (gród), jako siedziba kasztelanii, rozwinął się w ważny ośrodek handlowy, rzemieślniczy i górniczy (kopalnie ołowiu i srebra). W 1241 gród i okoliczne osady zostały zniszczone przez Tatarów, a w roku 1254 osada wokół nowego kościoła NMP została odbudowana i lokowana na prawie niemieckim.
Pod rządami Piastów śląskich pozostał Bytom do chwili wygaśnięcia linii opolskiej, tj. do 1532 roku.
W latach 1742–1945 miasto znajdował się w granicach Prus oraz Niemiec,
pełniąc istotną rolę jako ośrodek gospodarczy i administracyjny lokalnego zagłębia przemysłowego.
Do momentu wybuchu II wojny światowej stanowił jeden z ośrodków działań organizacji patriotycznych, społecznych, kulturalnych i wydawniczych, walczących o zwiększenie polskich wpływów na Górnym Śląsku.
Zapraszam na zimowo – wiosenny foto spacer po moim Bytomiu, na zdjęciach uchwyciłem Operę Śląską, bytomski Rynek i klimatyczne uliczki Bytomia, które cechuje różnorodność od starych i nadszarpniętych zębem czasu familoków po zadbane i odnowione kamienice.
Bytom pomimo swej niechlubnej opinii jest naprawdę pięknym miastem,
można tu znaleźć piękne miejsca spotkać miłych ludzi.
ZAPRASZAM!!! SAMI ZOBACZCIE!!!